12 czerwca 2024

200 lat, panie Doktorze!

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego miała miejsce niezwykła uroczystość. Obchodzono uroczysty jubileusz 100. rocznicy urodzin dra Jana bohdana Glińskiego. 200 lat, Panie Doktorze!

DSC07847_edited DSC07836_edited

Foto: Lidia Sulikowska

Klub Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie wypełniony był po brzegi. Przybyli działacze Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i zaproszeni goście, w tym. m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Edward Towpik, Jan Krzysztof Bielecki. Laudację na cześć jubilata wygłosiła prof. dr hab. Bibiana Mossakowska. Dużo mówiono o patriotyzmie dra Jana Glińskiego, a także podkreślano, że wszystko, czego dokonał, mógł zrobić tylko dobry człowiek. Sam doktor Gliński podkreślał, że jest, jaki jest, dzięki swoim rodzicom. W czasie spotkania jubilatowi nadano tytuł „Spectassimus”.

DSC07839_edited DSC07837_edited

Dr Jan Bohdan Gliński urodził się w Wiedniu. W latach 1934-1939 studiował medycynę na Uniwersytecie im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku. W sierpniu 1941 roku uzyskał dyplom lekarza i przez niecałe dwa lata pracował w Szpitalu Powiatowym w Opatowie Kieleckim. W latach 1942-1944 był asystentem w Szpitalu Zakaźnym św. Stanisława przy ul. Wolskiej 36 w Warszawie. W czasie wojny działał konspiracyjnie – jako członek organizacji „Unia”, a następnie w Armii Krajowej (IV zgrupowanie „Gurt” – 3. kompania). Podczas Powstania Warszawskiego był kierownikiem jednego z punktów ratowniczych, a następnie kierował szpitalem powstańczym w podwarszawskich wówczas Górcach (dr Gliński opowiedział nam o tych wydarzeniach w wywiadzie, który ukazał się w październikowym numerze „Gazety Lekarskiej”, można go przeczytać tutaj).

Dr Gliński został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Wojska, Medalem za Warszawę 1939-1945, Medalem za Udział w Wojnie 1939, Zasłużonym dla Zdrowia Narodu, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.