19 czerwca 2024

200 studentów i lekarzy uczy się o nowotworach

25 kwietnia w Auli im. Prof. Grucy w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya w Warszawie, odbyła się Studencka Konferencja „Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Wykłady poprowadzili: prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka – „Diagnostyka histopatologiczna wybranych nowotworów”, dr. n. med. Tomasz Olesiński – „Postępy w chirurgii onkologicznej”, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld – „Rak piersi – punkt widzenia onkologa klinicznego”, dr n. med. Sławomir Mazur – „Rak piersi – punkt widzenia chirurga onkologicznego”, dr n. med. Ryszard Krynicki – „Rak szyjki macicy”, dr hab. n. med., prof. nadzw. COI Andrzej Rutkowski – „Rak jelita grubego”, a także Aleksandra Leszczyńska z jednego z towarzystw ubezpieczeń i prezes Fundacji Rak’ n’ Roll – Wygraj Życie Kapsyda Kobro.

Następnie odbyła się część warsztatowa tj. oglądanie pod mikroskopem tkanek zmienionych nowotworowo. Zostały one poprowadzone przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego opiekunami są: dr n. med. Ewa Walczak oraz lek. Łukasz Piotr Fus.

W konferencji wzięło udział 200 osób (chętnych było 400 osób, jednak z racji ograniczonej liczby miejsc na sali nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich zainteresowanych) – studentów oraz młodych lekarzy (stażystów i rezydentów). Ponadto przybyli do nas studenci reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy. Wszyscy otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa oraz pakiet materiałów.

W trakcie konferencji ogłoszono wyniki konkursu internetowego (organizowanego na Facebooku), który trwał od 16 marca do 17 kwietnia (15 trudnych pytań testowych poświęconych onkologii). Ponadto odbyło się losowanie nagród książkowych. Zwycięzcy konkursu i losowania otrzymali wartościowe podręczniki o tematyce onkologicznej (łącznie 30 osób).

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników, jak i wykładowców. Wykładowcy i zaproszeni goście podkreślali ogromną wartość oraz sens organizowania spotkań poświęconych tematyce onkologicznej. Wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku akademickim zostanie ponownie zorganizowane takie wydarzenie.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym m.in. dyrektora warszawskiego COI prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Warzochy oraz prodziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej, prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Szymona Chrostowskiego oraz prezes Fundacji Rak’ n’ Roll – Wygraj Życie Kapsydy Kobro.

Duży wkład pracy w przygotowanie konferencji wnieśli również wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Karolina Kupska oraz Michał Potograbski. Opiekunem koła, które zorganizowało spotkanie, jest dr n. med. Tomasz Olesiński, kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej COI,

Michał Siwik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Studenckiej Konferencji „Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce”