18 lipca 2024

200 zł. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Trafił do konsultacji społecznych.

Foto: pixabay.com

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, od dnia 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów z kwoty 2700 zł brutto na 2900 zł brutto.

„Zmiana tego rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, z późn. zm.), w której wprowadzono obowiązek podwyższania pracownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonego w sposób wskazany ustawą” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca 20 proc. różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów. Powyższe oznacza, że kwota podwyżki powinna być każdorazowo, tzn. co roku, obliczana na dzień 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku

Więcej: rcl.gov.pl