23 maja 2024

23 posiedzenie NRL VII kadencji (foto)

Wystąpienie prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” Beaty Ambroziewicz było pierwszym punktem programu podczas dzisiejszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Oprócz tego m.in. podjęto stanowiska NRL i omówiono sprawy legislacyjne.

Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” Beata Ambroziewicz Jolanta Szczurko i Anna Lella

Foto: Lidia Sulikowska

Naczelna Rada Lekarska Posiedzenie NRL 23 maja 2017 roku

Posiedzenie NRL 23 maja 2017 Posiedzenie NRL 23.05.2017

Zbigniew Brzezin Dariusz Hankiewicz