18 maja 2024

26 tys. zł za semestr na kierunku lekarskim

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie jest gotowa do przyjęcia studentów na pierwszy rok medycyny i rozpoczęcia pierwszej rekrutacji na kierunek lekarski Wydziału Medycznego, która rozpocznie się 5 maja. Czesne wynosi 26 tys. zł za semestr.

Foto: Uczelnia Łazarskiego

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim. W roku akademickim 2017/2018 limit przyjęć wynosi 60 osób. Program studiów medycznych ma zapewnić absolwentom przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza w każdym systemie opieki zdrowotnej.

„Istotnym uzupełnieniem będzie kształcenie w zakresie dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia możliwych ścieżek kariery takich jak prawo medyczne i elementy zarządzania. Przedmiotem zajęć praktycznych będzie także rozwijanie umiejętności komunikacji z pacjentem i zespołem medycznym, rozumianych jako niezbędne narzędzie pracy lekarza” – napisano w informacji prasowej.

Na liście nowych partnerów Wydziału Medycznego naszej uczelni znajdują się m.in.: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher oraz kilkanaście warszawskich i mazowieckich szpitali marszałkowskich, powiatowych, miejskich publicznych i niepublicznych.

– Nowe umowy partnerskie zawarte ze szpitalami o najwyższym poziomie referencyjności gwarantują naszym przyszłym studentom dostęp do wysokospecjalistycznej wiedzy i praktyki klinicznej. Nawiązaliśmy współpracę m.in. z uczelniami medycznymi w USA i Wielkiej Brytanii, czerpiąc od nich dobre wzorce organizacji i nadzoru nad standardami procesu kształcenia – mówi rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.