18 lipca 2024

5 scenariuszy na 2021 rok. Co dalej z pandemią COVID-19?

Powinniśmy się przygotować na różne hipotetyczne scenariusze rozwoju pandemii COVID-19 zarówno w tym roku, jak i w kolejnych latach – przekonuje Zespół ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Foto: pixabay.com

Pierwszy ze scenariuszy wskazanych przez naukowców z Zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN zakłada, że Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakończy się sukcesem już w 2021 r.

Drugi scenariusz zakłada, że Narodowy Program Szczepień nie zostanie pomyślnie zrealizowany w tym roku. Trzeci przewiduje, że odporność na chorobę COVID-19, którą powszechnie nabędziemy dzięki szczepieniom w 2021 r., zacznie zanikać po krótkim czasie.

Scenariusz czwarty zakłada, że w tym roku pojawią się warianty koronawirusa SARS-CoV-2 oporne na szczepionkę. Piąty, bodaj najbardziej pesymistyczny, przewiduje, że w najbliższych latach, może nawet w 2021 r., zaatakuje nas zupełnie nowy patogen.

„Z naukowego punktu widzenia, wszystkie one mogą się zdarzyć i na wszystkie powinniśmy być przygotowani” – wskazali naukowcy.

Z 2020 r. należy wyciągnąć wnioski, które bardzo ułatwią stawienie czoła rozwojowi nowej sytuacji. Eksperci apelują o przygotowanie sprawnych instytucji, wzmocnienie roli nauki oraz większą współpracę i odpowiedzialność ze strony całego społeczeństwa.

Więcej na stronie internetowej https://informacje.pan.pl.