Standardy kształcenia według MNiSW

Stanowisko Nr 17/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Foto: www.nauka.gov.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, przesłanym przy piśmie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2016 r., znak: DSW.ZSL.6001.15.2016.ES, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

1) § 1 pkt 1 lit. a projektu:

– ad A.W24. – niezrozumiałe jest wyrażenie „zasady wystawiania recept”. Można je bowiem rozumieć w dwóch aspektach: aspekcie formalno-prawnym dotyczącym uprawnień do wystawiania recept oraz samej recepty oraz aspekcie merytorycznym dotyczącym całej dziedziny wiedzy z zakresu farmakologii i farmakoterapii. Nie wiadomo o jakie szczególne „zasady wystawiania recept” przez pielęgniarki chodzi „w ramach realizacji zleceń lekarskich”. Pielęgniarki bowiem, spełniające określone warunki, mają ustawowo przyznane prawo wystawiania recept;

– ad A.U19. – wyraz „umiejętność” proponuje się zastąpić wyrazem „wiedzę”; ponadto nie jest potrzebne wyrażenie „w ramach zleceń lekarskich” (z powodów wskazanych wyżej);

– ad D.W52. – wyraz „zasady” proponuje się zastąpić wyrazem „wiedzę” (niezbędną do zlecania badań diagnostycznych); chodzi tu bowiem o celowość badania, a nie o wypełnienie druku skierowania;

2) § 1 pkt 1 lit. b projektu:

– ad B.W23. – wyrażenie „zasady ordynowania” proponuje się zastąpić wyrażeniem „wskazania do ordynowania”;

– ad B.W26. – proponuje się wprowadzić następujące brzmienie tego punktu:

„B.W26. zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne.”;

– ad B.U25. – wyraz „umiejętności” proponuje się zastąpić wyrazem „wiedzę”;

– ad B.K8. – proponuje się skreślić;

3) § 1 pkt 2 lit. a projektu:

– ad A.W36. – uwaga analogiczna jak do pkt 1 tiret 1;

– ad A.U17. – uwaga analogiczna jak do pkt 1 tiret 2;

– ad D.W100. – wyraz „zasady” proponuje się zastąpić wyrazem „wskazania”;

– ad D.W101 – wyraz „charakteryzuje” proponuje się zastąpić wyrażeniem „zna właściwości”;

4) § 1 pkt 2 lit. b projektu:

– ad B.U68. – wyraz „umiejętności” proponuje się zastąpić wyrazem „wiedzę”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.