Pracodawcy RP: outsourcing nie jest problemem

W ostatnim czasie przez media przetoczyła się dyskusja na temat jakości badań wykonywanych przez laboratoria medyczne, niebędące w strukturach szpitali. Zdaniem organizacji Pracodawcy RP to nie outsourcing, czyli zlecanie wykonywania badań zewnętrznym podmiotom, jest tutaj problemem.

Scientist in lab
Foto: fotolia.com

Organizacja, a także działające w jej strukturach Forum Diagnostyki są zdania, że jest to całkowicie błędny kierunek dyskusji. Uważają, że problemem polskiej diagnostyki jest brak obowiązku posiadania certyfikatów jakości.

NIK i KRDL alarmują
Przypomnijmy, o sprawie alarmowała m.in. Najwyższa izba Kontroli. W ostatnio opublikowanym raporcie kontrolerzy NIK zwracali uwagę, że korzystanie z zewnętrznych usług medycznych odbywa się w szpitalach powszechnie z naruszeniem prawa, a nadzór szpitali nad wykonywaniem tych usług, polegających m.in. na badaniach diagnostycznych, był niedostateczny, co stwarzało zagrożenie dla prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych. Z kolei Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wystosowała w połowie czerwca br. list do Premiera RP, Ministra Zdrowia oraz posłów i senatorów, w którym protestuje wobec nieuwzględnienia przy wprowadzeniu zmian do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przepisów zapewniających, że medyczne laboratorium diagnostyczne musi być obligatoryjnie jednostką organizacyjną szpitala.

Prywatni odpierają zarzuty
– W naszej opinii należy rozmawiać o jakości w diagnostyce, o jej rzetelnym i konsekwentnym sprawdzaniu, o wdrażaniu europejskich certyfikatów, i w tym kontekście o rzetelności wyników badań i bezpieczeństwie pacjentów. Outsourcing? Jeśli jest wyższej jakości i w dodatku przynosi szpitalowi oszczędności, to oczywiście, że tak – podkreślają Pracodawcy RP. – Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia posiadania własnego laboratorium, jeśli ze względu na skalę działania czy też brak środków na inwestycje jest ono niższej jakości. Rozmawiajmy więc o faktach i o bezpieczeństwie pacjentów, a nie o strukturze właścicielskiej – dodają przedstawiciele Pracodawców RP.
Co więcej, ich zdaniem przyczyną powierzania obsługi laboratoryjnej przez szpitale podmiotom prywatnym nie jest wyłącznie poszukiwanie oszczędności, ale podwyższenie jakości świadczonych usług. Na dowód przytaczają dane, że spośród 11 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 15189 (dedykowanej medycznym laboratoriom diagnostycznym) aż 9 należy do podmiotów prywatnych. Zwracają także uwagę, że w ogromnej większości outsourcing diagnostyki laboratoryjnej nie polega na „wyprowadzeniu” badań laboratoryjnych poza szpital, ale na przejęciu takiego laboratorium przez podmiot prywatny, który dokonuje remontu pomieszczeń, odpowiedniego doposażenia laboratorium, uzupełnienia personelu o brakujących specjalistów, zmiany organizacji pracy, a następnie przez okres umowy prowadzi laboratorium.

Chcą zmian
Zdaniem Pracodawców RP zamknięcie możliwości outsourcingu laboratoriów doprowadzi do marnowania pieniędzy, a co gorsza – może pogorszyć jakość usług laboratoryjnych w Polsce. Postulują inny kierunek zmian w walce o jakość badań diagnostycznych. Chcą, aby skoncentrować się na wzmocnieniu prawnych ośrodków (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w zakresie serologii grup krwi) wykonujących kontrole w laboratoriach diagnostycznych – między innymi wyposażenie w więcej instrumentów prawnych umożliwiających egzekwowanie jakości albo zamykanie laboratoriów, które nie są w stanie spełnić określonych norm.

Szczegóły postulatów Pracodawców RP
• Umożliwienie publikowania na stronach internetowych ośrodków wyników kontroli jakości uzyskanych przez wszystkie laboratoria. Dla laboratoriów, które nie spełniły wymagań i uzyskały negatywne wyniki – wprowadzić obligatoryjny proces działań korygujących aż do uzyskania poprawnych wyników. Jeżeli działania korygujące nie doprowadzą do poprawy jakości danego badania, ośrodek ma prawo zakazania wykonywania i wydawania wyników tego badania w danym laboratorium.

• Ustalić kryteria dopuszczania/wstrzymywania procesu wykonywania badań przez laboratoria na podstawie uzyskanych wyników badań kontroli międzylaboratoryjnej.

• Należy poszerzyć zakres badań objętych kontrolami organizowanymi przez centralne ośrodki, tak aby objąć kontrolą jak najwięcej badań wykonywanych w laboratoriach w Polsce. W przypadku badań nieobjętych kontrolą prowadzoną przez centralne ośrodki – laboratoria muszą uczestniczyć w innych dostępnych, komercyjnych sprawdzianach, a wyniki w nich uzyskane powinny podlegać ocenie w COBJ.

• Należy wyposażyć centralne ośrodki w narzędzia (w tym informatyczne) potrzebne do prowadzenia nadzoru nad jakością metod badawczych w laboratoriach wraz z możliwością ich publikacji.

• Poddają także pod rozwagę wprowadzenie ustawowego obowiązku posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji wg NORMY 15189:2013 dla wszystkich laboratoriów chcących korzystać ze środków publicznych.

Źródło: Pracodawcy RP, NIK, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
  1. abcd
    lip 05, 2016 - 11:18 PM

    Co to za propaganda…? 😉

    ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.