O zdrowiu dzieci w środowisku przemysłowym

W dniach 25-26 listopada 2016 roku w Legnicy odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zdrowiu dzieci w środowisku przemysłowym (miejskim i wiejskim). Organizatorem jest Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego realizująca kompleksowy program pomocy i ochrony dzieci przed skutkami narażenia na czynniki szkodliwe występujące w środowisku życia.

Dotychczas monitoringiem biologicznym ołowiu objętych zostało prawie 200 tysięcy dzieci z 49 miejscowości na terenie całego kraju. Ponad 20 tysięcy podopiecznych Fundacji uczestniczyło w turnusach profilaktyczno-leczniczych, a kilkaset tysięcy rodziców i dzieci objętych zostało programem edukacji prozdrowotnej i ekologicznej.

Wieloletnia wszechstronna działalność Fundacji odbywała się we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także we współpracy ponadnarodowej w ramach działań Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodatkowo prowadzona jest szeroka działalność naukowa, która zaowocowała licznymi publikacjami oraz wykorzystywaniem wyników badań longitudinalnych m.in. w pracach magisterskich, doktorskich oraz habilitacyjnych.

Zwieńczeniem 25 lat działalności Fundacji będzie XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poświęcona Zdrowiu Dzieci w Środowisku Przemysłowym, Miejskim i Wiejskim, która – podobnie jak wcześniejsze edycje 0 zgromadzi wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy. Dotychczas zgłoszone wykłady to m.in.:

  • prof. dr Krystyna Pawlas (WUM, Wrocław): Zdrowie dziecka a jego środowisko;
  • prof. dr med. Zbigniew Rudkowski (PWMSZ w Opolu): Czy obciążenie ołowiem dzieci nadal jest problemem zdrowia środowiskowego?
  • prof. dr hab. Wojciech Hanke (IMP Łódź): Wpływ ekspozycji na fatalny przebieg i wynik ciąży oraz stan zdrowia i rozwój neurobehawioralny dzieci w pierwszych latach po urodzeniu – Polska Kohorta Matka-Dziecko (REPRO_PL);
  • dr hab. Kinga Polańska (IMP Łódź): Zanieczyszczenie powietrza a stan zdrowia i rozwój psychoruchowy dzieci – Polska Kohorta Matka-Dziecko (REPRO_PL);
  • dr hab. Joanna Jurewicz (IMP Łódź): Wpływ czynników środowiskowych na płodność mężczyzn
  • prof. dr med. Ludmiła Klimacka (Krasnojarsk-Federacja Rosyjska): Psychoemocjonalny stan pacjentów 60+ relokowanych z dalekiej północy;
  • Bartosz Balcerzak, Dorota Fabiś, Monika Ścibor, Marta Malinowska-Cieślik (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków): Wybrane czynniki indywidualne a zachowania matek dzieci z alergią na roztocze mające na celu prozdrowotne kształtowanie środowiska domowego.

Patronat nad wydarzeniem objął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Lekarska”. Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.fundacja.legnica.pl.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.