Rozmawiali o problemach seniorów

„Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce” – pod takim hasłem 24 marca odbyło się otwarte posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. „Gazeta Lekarska” była patronem medialnym tego ważnego wydarzenia.

Przemawia prof. Henryk Skarżyński. Foto: Marta Jakubiak

Nad problemami seniorów pochylili się wybitni specjaliści. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność kompleksowej opieki nad osobami starszymi, bowiem to oni najbardziej potrzebują zintegrowanego leczenia. W związku ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa, specjalizacja geriatryczna w niedalekiej przyszłości będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem pacjentów.

Zdobyć minimum wiedzy

Podczas posiedzenia, prof. Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, mówił o wynikach badania „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenie się ludzi w Polsce”, znanego pod nazwą PolSenior. Jest to, jak dotąd, największe w Polsce interdyscyplinarne badanie dotyczące rozmaitych aspektów starzenia się i starości (przeprowadzono je na próbie 5695 osób).

O tym, jaką rolę mają szkolenia w zakresie specjalizacji geriatrycznej opowiadała prof. Barbara Bień, konsultant wojewódzki ds. geriatrii w województwie podlaskim. Nauczanie geriatrii w Polsce jest jedynie fakultetem w kształceniu przeddyplomowym lekarzy. Realizuje je jedynie połowa wyższych uczelni medycznych w Polsce w niewielkim wymiarze godzinowym i w różnym zakresie. To dlatego lekarze nie mają szansy ani na zdobycie minimum wiedzy geriatrycznej, ani na jej utrwalenie w praktyce, ponieważ nie są systemowo kształceni w tej dziedzinie.

Wydłużyć życie w zdrowiu

Prof. Bolesław Samoliński, znany alergolog i otolaryngolog, opowiadał o strategii zdrowego starzenia się. Jej celem powinno być to, by osoby starsze możliwie jak najdłużej mogły cieszyć się dobrym zdrowiem i dobrą jakością życia. – Walczymy nie tylko o wydłużenie życia, ale przede wszystkim o wydłużenie życia w zdrowiu. To misja każdego z nas, mająca nie tylko pierwiastek ekonomiczny. Krytyczny dla systemu będzie rozwój geriatrii i opieki społecznej opartej na programach adresowanych do osób w wieku poprodukcyjnym – mówił prof. Samoliński.

Inni prelegenci omówili rozmaite problemy w wieku podeszłym – neurologiczne, nefrologiczne, pulmonologiczne, kardiologiczne, urologiczne oraz zaburzenia słuchu i równowagi. Wśród nich byli m.in. profesorowie: Ryszard Chazan, Grzegorz Opolski, Marek Sosnowski i Henryk Skarżyński.

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.