Przepustki pacjentów psychiatrycznych

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia swoje uwagi do projektu Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Foto: pixabay.com

Rzecznik z aprobatą przyjął proponowane zmiany w zakresie zwiększenia nakładów na psychiatryczną opiekę zdrowotną.

Skorygowano wartości punktowe świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, zwiększając wagę punktu stosownie o 4% dla świadczeń stacjonarnych psychiatrycznych oraz o 6% dla świadczeń stacjonarnych psychiatrycznych dedykowanym dzieciom i młodzieży.

Stanowi to realizację postulatów podnoszonych od lat m.in. przez Rzecznika Praw Pacjenta. – Wyrażam przekonanie, że te wielopłaszczyznowe działania będą stanowiły realną odpowiedź na potrzeby osób zarówno korzystających, jak i udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – napisał Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik zwrócił się także z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia zmian w zakresie finansowania przebywania osoby z zaburzeniami psychicznymi poza szpitalem, tj.:

  • zwiększenie finansowania w trakcie przebywania pacjentów na przepustkach (likwidacja bądź zwiększenie wartości wskaźników korygujących), tak aby czynnik finansowy nie decydował o jej udzieleniu, a rezygnacja z nich nie była formą poszukiwania oszczędności;
  • rozróżnienie przepustki z uwagi na czas jej trwania i rezygnacja ze stosowania czynnika korygującego w przypadku przepustek krótszych niż np. 5 godzin.

Podkreślił, że stosowanie wskaźników korygujących w odniesieniu do pacjentów przebywających w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień korzystających z przepustek oznacza zmniejszenie środków przeznaczonych na ich leczenie. Natomiast przepustka ma najczęściej cel terapeutyczny. Hospitalizacja, jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, jest rodzajem „parasola ochronnego” dla pacjenta.

Z jednej strony sprzyja to powrotowi do zdrowia, z drugiej jednak stwarza rodzaj sztucznie bezpiecznych warunków życia. Rzecznik zwraca uwagę, że przepustka pozwala na stopniowe zaadaptowanie się w środowisku domowym i weryfikuje uzyskaną poprawę. W czasie przepustki szpital nie oszczędza na kosztach funkcjonowania (tzw. hotelowe, personel).

Przepustka jest związana z czasowym, niekoniecznie całodobowym, przebywaniem pacjenta poza szpitalem (w celu np. załatwienia spraw urzędowych). Ponadto biorąc pod uwagę ogólne zmniejszenie finansowania leczenia pacjenta przebywającego w szpitalu ponad określony czas, udzielanie przepustki dodatkowo obciąża szpital, co może – jak zwraca uwagę Rzecznik – prowadzić do rezygnacji z tego terapeutycznie uzasadnionego rozwiązania.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.