Elektroniczne monitorowanie objawów wydłuża czas przeżycia

Ciekawe informacje płyną z USA. Cotygodniowe elektroniczne monitorowanie objawów chorych po leczeniu z powodu raka płuca wydłuża czas całkowitego przeżycia o 7 miesięcy.

Foto: pixabay.com

Podczas czerwcowego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) przedstawiono ostateczne wyniki badania klinicznego, w którym chorzy obserwowani po leczeniu z powodu raka płuca zgłaszali online, poprzez stronę internetową, swoje samopoczucie.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów system wysyłał informację do pielęgniarki i lekarza, którzy wzywali chorego na wcześniejszą wizytę kontrolną i decydowali o ewentualnym przyspieszeniu kontrolnych badań obrazowych.

Podczas etapowej analizy wykazano wydłużenie mediany czasu całkowitego przeżycia chorych w grupie eksperymentalnej (wypełniającej ankiety online) w stosunku do standardowej obserwacji o 7 miesięcy (19 vs 12 mies.). Wskaźniki przeżyć jednorocznych wyniosły odpowiednio 75% i 49%. Ostateczna analiza po średnio 24-miesięcznym okresie obserwacji wykazała poprawę wskaźników całkowitego przeżycia o 16 punktów procentowych.

Źródło: meetinglibrary.asco.org

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.