„Szczepimy, bo myślimy” – trwa zbiórka podpisów

Trwa zbieranie podpisów pod poparciem projektu ustawy w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy”.

Foto: pixabay.com

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza obowiązek przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych przy przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego.

Dokument poparli Prezydium NRL i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, a w zbieranie podpisów pod wsparciem tej inicjatywy zaangażowały się okręgowe izby lekarskie, a także NIL. Izby rozpowszechniają informacje o projekcie, udostępniają wzór tabeli do zbierania podpisów, przyjmują wypełnione listy. Można też złożyć podpis osobiście w siedzibach izb.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.