Będą standardy terapii medycznych w okresie kończącego się życia

5 lipca w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia.

Foto: RPP

„Życie jest wartością najwyższą i decyzje, które go dotyczą, choć czasami trudne, powinny być podejmowane z rozwagą, delikatnością i poczuciem największej odpowiedzialności” – powiedział Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta otwierając inauguracyjne spotkanie Zespołu.

Dotychczas prawo nie odpowiadało na wiele wątpliwości, pozostawiając zarówno lekarzy, pacjentów i ich rodziny w niepewności co do podejmowanych decyzji.

Według dr. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Zespołu, istotne jest umiejscowienie go przy Rzeczniku Praw Pacjenta, co podkreśla rolę i cel rekomendacji jakie mają być wypracowane. – „Podmiotem jest pacjent, a naszą rolą jest stworzenie wytycznych jak najlepiej wychodzących naprzeciw jego prawom i potrzebom” – dodał dr Kmieciak.

Celem Zespołu jest wypracowanie standardów w zakresie ochrony praw pacjenta, które stałyby się podstawą stosowania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Standardy, które do 31 stycznia 2020 r. opracują członkowie Zespołu, mają określać prawa pacjenta w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia, obejmą one także prawo pacjenta do godnej śmierci. Zespół będzie pracował również nad kwestią zastosowania tzw. terapii daremnej, w szczególności w przypadku śmierci dziecka, osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle i nieuleczalnie chorej. Ponadto opracowane zostaną założenia dotyczące właściwej komunikacji pomiędzy lekarzem, pacjentem oraz jego rodziną. Prace Zespołu będą się opierały zarówno na zagadnieniach prawnych, psychologicznych i etycznych, tak aby wypracować jasne i zrozumiałe wytyczne.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Dr n. społ. Błażej Kmieciak, pedagog specjalny, socjolog prawa, bioetyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – przewodniczący Zespołu
 • Bp prof. dr hab. n. teol. Józef Wróbel, teolog, bioetyk (KUL w Lublinie)
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, lekarz, specjalista w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny paliatywnej (UM we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku) 
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Prof. UMK, lekarz, specjalista medycyny paliatywnej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, neonatolog (Śląskie Hospicjum Perinatalne w Katowicach)
 • Dr n. med. Jacek Siewiera, lekarz, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, prawnik (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)
 • Lek. med. Anna Gręziak, lekarz, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w Radzie Przejrzystości przy AOTMiT (w latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2008–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego)
 • Dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska, prokurator
 • Dr n. hum. Renata Kleszcz-Szczyrba, psycholog, psychoterapeuta (Uniwersytet Śląski)
 • Dr n. biol. Anna Zielińska, bioetyk, antropolog (główny specjalista w Departamencie Strategii i Działań Systemowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta)
 • Dr n. med. Marek Karwacki, lekarz, specjalista w zakresie pediatrii, onkolog dziecięcy (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. J. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie) 
 • Dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal, lekarz, prawnik (Szkoła Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
 • Ks. prof. Piotr Morciniec, teolog, bioetyk (Uniwersytet Opolski w Opolu)
 • Mgr Izabela Kaptacz, pielęgniarka, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej (Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie)

Źródło: RPP

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.