BDO a pandemia COVID-19

Od 1 stycznia br. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest narzędziem do prowadzenia gospodarki odpadów przez wszystkich przedsiębiorców, w tym lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Foto: pixabay.com

W myśl art. 67 ust. 6. ustawy o odpadach dokumenty ewidencji odpadów sporządza się wyłącznie online za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Jednak ustawodawca, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 150), dopuścił sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r.

Z kolei regulacje powstałe w związku z epidemią COVID-19 wydłużyły możliwość sporządzania dokumentów ewidencji w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 568).

Przypomnieć należy, że do prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO konieczne jest dokonanie rejestracji. Wpisu do rejestru BDO dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.