Proces o ochronę dóbr osobistych ze szkoleniami dla kosmetologów w tle

Naczelna Izba Lekarska wygrała proces cywilny o ochronę dóbr osobistych lekarzy i lekarzy dentystów z firmą prowadzącą szkolenia dla kosmetologów.

Foto: pixabay.com

29 września zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez samorząd lekarski przeciwko firmie organizującej szkolenia dla kosmetologów.

Na stronie internetowej tej firmy zamieszczone zostały wpisy sugerujące rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!; (…) jest wiodącym ośrodkiem (…) jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską” – co w ocenie samorządu lekarskiego – stanowiło naruszenie jego dóbr osobistych, jako instytucji zobowiązanej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja już w grudniu 2018 r. wystosował do tej firmy wezwanie do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji poprzez ich usunięcie ze strony internetowej. Wobec braku reakcji na owo wezwanie sprawa trafiła na wokandę sądową.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydając wyrok w tej sprawie potwierdził, iż informacje zamieszczone na stronie tej firmy są nieprawdziwe, a Naczelna Izba Lekarska – jako reprezentant środowiska lekarskiego – miała uprawnienie, aby sprzeciwić się bezprawnemu zamieszczaniu w przestrzeni publicznej takich nieprawdziwych informacji, godzących w dobra osobiste lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarze i lekarze dentyści należą do grupy zawodów zaufania publicznego, a tym samym nieuprawnione powoływanie się na autorytet samorządu zawodowego zrzeszającego przedstawicieli takiego zawodu, zdaniem Sądu Okręgowego, niewątpliwie stanowi naruszenie jego dóbr osobistych i może nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Takie działania niewątpliwie godzą w dobre imię Naczelnej Izby lekarskiej i naruszają jej renomę, jako instytucji powołanej do ochrony interesów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Sposób tłumaczenia swojego stanowiska przez pozwaną firmę szkoleniową Sąd Okręgowy nazwał wprost manipulacją.

Wyrok nie jest prawomocny.

BW

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.