14 lipca 2024

Analiza genomu w badaniach nowotworów

28 października 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się bezpłatne warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy całego genomu w badaniach nowotworów. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronat medialny objęła „Gazeta Lekarska”.

Foto: WUM

Podczas spotkania zostaną  zaprezentowane najnowsze aplikacje metod genomicznych w onkologii. Dr hab. Ellen Heitzer z Instytutu Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Graz (Austria) opowie o monitorowaniu swoistych dla nowotworu zmian genetycznych w surowicy krwi, a Aleksandra Kołodziejczyk z Wellcome Trust Sanger Institute w Cambridge (Wielka Brytania) wygłosi wykład pt. „Genomika jednej komórki – techniki i zastosowania”. Z kolei dr Alexander Garvin, konsultant na University of Mulhouse (Francja), przedstawi pionierskie prace nad onkologicznymi aplikacjami techniki sekwencjonowania pojedynczych cząsteczek (SMRT).

Dr Ellen Heitzer specjalizuje się w genetyce i epigenetyce nowotworów. Aleksandra Kołodziejczyk zajmuje się badaniami transkryptomów poszczególnych komórek, a dr Alexander Garvin od lat interesuje się badaniami aplikacyjnymi dotyczącymi metod analizy polimorfizmów i mutacji DNA. Organizatorem przedsięwzięcia jest zespół prof. dr hab. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu Bastion. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

ls