24 kwietnia 2024

Anna Goławska wiceministrem zdrowia

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył nominację na podsekretarza stanu Annie Goławskiej, wieloletniej pracowniczce resortu.

Foto: MZ

Będzie odpowiedzialna za informatyzację sektora zdrowia.

– Zależy mi na dalszym dynamicznym rozwoju informatyzacji ochrony zdrowia. Chcę, aby telemedycyna stała się powszechna w publicznym systemie, szczególnie w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz narzędzi umożliwiających udzielenie świadczeń zdalnie – powiedziała wiceminister Anna Goławska.

Nowa wiceminister zdrowia jest wieloletnim pracownikiem resortu. Od 2009 r. zajmowała stanowisko naczelnika, w latach 2015-2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, a pod koniec 2018 r. została dyrektorem generalnym Ministerstwie Zdrowia. Od początku swojej pracy w administracji publicznej zajmowała się wdrażaniem środków UE dedykowanych dla sektora zdrowia.

Anna Goławska ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jest absolwentką doktoranckich studiów w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego.