14 lipca 2024

Aparat słuchowy a ulga rehabilitacyjna

Osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunowie podczas rozliczenia podatkowego za 2021 r. mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Zaliczają się do niej wydatki związane z zakupem aparatów słuchowych oraz ich naprawami, a także koszty akcesoriów dodatkowych.

Foto: pixabay.com

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od dochodu uzyskanego przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania codziennych aktywności.

Jednym z najbardziej popularnych odpisów rozliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej są leki, ale w tej kategorii znajdują się również koszty zakupu aparatów słuchowych czy ich naprawy. Kwota ta zazwyczaj rozliczana jest w postaci zwrotu podatkowego w rocznych rozliczeniach PIT.

– Jeszcze tylko do końca 2021 roku osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przy zakupie aparatów słuchowych oraz niezbędnych do nich akcesoriów, np. wkładek czy baterii, a dokładnie uzyskania zwrotu podatku, który i tak będą zobowiązani opłacić. Uprawnionymi do tej preferencji podatkowej są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością narządu słuchu, których pobierane świadczenia są niższe niż 2500 zł brutto – mówi Ada Lewandowska, dyplomowany protetyk słuchu.