27 maja 2024

Ars Pandemica 2020

Na wniosek Komisji Kultury Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyznało Nagrody Kulturalne Prezesa Andrzeja Matyi, honorując wkład zespołów i organizacji twórczych, które doprowadziły do realizacji projektów kulturalnych mimo warunków pandemicznych.

Foto: pixabay.com

Wyróżnienia mają charakter specjalny, mamy nadzieję jednorazowy. Organizatorzy wydarzeń otrzymali czeki o wartości 5 tys. zł. Oto siedmioro równorzędnie ocenionych laureatów:

Chór Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Medici Cantares” pod dyrekcją Joanny Krause za przygotowanie dwóch nagrań utworów poświęconych tematyce walki z pandemią „ku pokrzepieniu serc” oraz zapraszający ozdrowieńców do oddawania osocza dla osób chorych. Zespół, mimo trudności organizacyjnych i finansowych, konsekwentnie realizuje cele samorządu lekarskiego oraz promuje humanistyczne wartości zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Chór Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie „Medici pro Musica” pod dyrekcją Małgorzaty Wawruk za nagranie piosenki z muzyką Andrzeja Sikorowskiego niosącej nadzieję, że „jutro znów pójdziemy na całość”, mimo zmęczenia i narastających frustracji.

PhotoArtMedica w Częstochowie za zorganizowanie salonu i warsztatów fotograficznych w nowej formule, połączonej z konferencjami interaktywnymi, dostrzeżonych i docenionych przez europejskie stowarzyszenia fotograficzne.

Wydawnictwo „XVIII Spektrum – Almanach Unii Polskich Pisarzy Lekarzy” pod redakcją Majki Żywickiej-Luckner i Waldemara Hładkiego za publikację zbioru utworów niepandemicznych, jakby świat biegł swoimi dotychczasowymi torami.

Koncert „Molekuły wrażliwości 3” za odwagę organizacyjną z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego oraz realizację na YouTube z możliwością uczestnictwa znacznie większej liczby osób niż w poprzednich realizacjach projektu, realizowanego we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich.

Międzynarodowa Wystawa Fotografii „Mój świat” przygotowana przez Klub Lekarza w Łodzi wraz z jej nowatorską, wirtualną galerią na stronach internetowych OIL w Łodzi.

Orkiestra Wielkopolskiej Izby Lekarskiej „Operacja Muzyka” pod dyrekcją Dobrohny Marteko za przedpandemiczne, prapremierowe „Oratorium na Boże Narodzenie” Huberta Kowalskiego,angażującego do projektu nie tylko Kameralny Chór WIL, ale także chóry dziecięce i amatorskie oraz profesjonalnych solistów. Koncerty 5 i 6 stycznia 2020 r. zgromadziły tłumy widzów. Kilka miesięcy później „Operacja Muzyka” nagrała pierwszy lekarski pandemiczny klip online z muzyką Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego.

Kultura 2020 poniosła ogromne straty. Nie wszyscy jednak o niej zapomnieli. Oby każdy dzień nowego roku zbliżał nas do normalności, by znów móc śpiewać, grać, malować, fotografować i poczuć smak podróży w artystyczny świat niezapomnianych wrażeń.

Jarosław Wanecki, pediatra, felietonista