24 lipca 2024

Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Nowe wytyczne ACG

Skrining onkologiczny oznacza badanie osób bez objawów choroby w celu wczesnego wykrycia nowotworu lub stanu przednowotworowego, tak aby zmniejszyć umieralność z powodu danej choroby.

Foto: pixabay.com

W „American Journal of Gastroenterology” opublikowano zaktualizowane wytyczne American College of Gastroenterology (ACG) dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Poprzednia aktualizacja miała miejsce w 2009 roku.

W najnowszych wytycznych obniżono sugerowany wiek rozpoczęcia badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Obecnie dla osób nie będących w grupie podwyższonego ryzyka wynosi on 50 lat, natomiast ACG sugeruje rozpoczęcie skriningu już w 45. roku życia. Autorzy tłumaczą swoją decyzję coraz powszechniejszym występowaniem raka jelita grubego u osób w młodym wieku.

Jako podstawowe metody przesiewowe zalecana jest kolonoskopia oraz test immunochemiczny na obecność w kale krwi utajonej (FIT; fecal immunochemical test). W wytycznych znajdują się również wskazówki dla osób wykonujących kolonoskopię. ACG radzi m.in., by poświęcali oni co najmniej 6 minut na dokładne obejrzenie błony śluzowej podczas wycofywania endoskopu ze światła jelita grubego.

Źródło: www.medscape.com