12 lipca 2024

Badanie śliny wykryje bezobjawowy nowotwór gardła środkowego

Długi bezobjawowy przebieg nowotworów gardła środkowego powoduje, że są one zazwyczaj rozpoznawane w zaawansowanych stadiach, wymagających leczenia obarczonego znaczną liczbą powikłań.

Foto: pixabay.com

Utrzymujący się wzrost liczby zachorowań na ten nowotwór wynika z jego związku z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus, HPV). Dotychczas nie są znane testy przesiewowe wykrywające nowotwór we wczesnym stopniu zaawansowania.

W czasopiśmie „Frontiers in Oncology” opublikowano opis przypadku zastosowania testu oceniającego obecność wirusa HPV w ślinie, który pozwolił na rozpoznanie bezobjawowego raka gardła środkowego. Test, stworzony na Uniwersytecie w Queensland w Australii, polega na przepłukaniu ust płynem przez jedną-dwie minuty, a następnie wypluciu go do pojemnika.

Wykorzystano go w badaniu 650 zdrowych ochotników, u których poszukiwano DNA wirusa. U 3 z nich stwierdzono przetrwałą infekcję HPV. Mężczyznę w średnim wieku, z dodatnim wynikiem testu przez 36 miesięcy oraz narastającą liczbą kopii wirusa, zaproszono na badanie laryngologiczne, które nie wykazało odchyleń od normy. Jednakże ze względu na niepokojące wyniki testu usunięto migdałki podniebienne, stwierdzając w jednym z nich dwumilimetrowe ognisko raka płaskonabłonkowego.

Ponowny test na obecność wirusa HPV wykonany dwa tygodnie po zabiegu operacyjnym był negatywny. Opisany przypadek potwierdza możliwość wykorzystania nieinwazyjnego testu ze śliny w diagnostyce bardzo wczesnych (niewykrywalnych w badaniu przedmiotowym i bezobjawowych) postaci raka gardła środkowego. Wdrożenie testu do codziennej praktyki będzie jednak wymagało przeprowadzenia kolejnych badań klinicznych.

Źródło: www.frontiersin.org