19 maja 2024

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do lekarzy

Do siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach dotarli śląscy harcerze roznoszący do najważniejszych instytucji w regionie świąteczny symbol – Betlejemskie Światło Pokoju.

Foto: Wiktoria Kot

Od 30 lat, na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, harcerze przekazują ten symboliczny płomień przedstawicielom instytucji podejmujących działania dla poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców kraju.

Na ręce prezesa ORL w Katowicach dr. n. med. Tadeusza Urbana dla wszystkich lekarzy, a zwłaszcza walczących z pandemią, ten światowy symbol pokoju i braterstwa oraz pomocy bliźnim wręczyli Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko oraz jej zastępca hm. Andrzej Lichota.

Odbierając od harcerzy lampion z niegasnącym światłem betlejemskim prezes Tadeusz Urban powiedział, że w ten właśnie symboliczny sposób świąteczny znak pokoju i nadziei na normalność zostanie przekazany dla blisko 17 tysięcy lekarzy.

Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Każdego roku dziewczyna lub chłopak, wybrani z grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. Ten fenomen czyni z niego swoisty znak pokoju, symbol pojednania między narodami.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Jak co roku zostało ono przekazane do prawie 400 miejscowości w kraju. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii. Dzięki temu w Wigilię Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.