14 lipca 2024

Bezpieczeństwo żywności. Jak wypada Polska?

Polska zajęła 28. miejsce w najnowszej edycji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego. W rankingu wzięto pod uwagę 109 państw. Najlepiej wypadli: Stany Zjednoczone, Singapur, Irlandia i Austria. Ostatnie lokaty należą do: Burundi, Czadu i Madagaskaru.

Wśród krajów europejskich zajęliśmy 17 pozycję, tuż za Czechami i przed Grecją. Za nami są także m.in. Słowacy i Rosjanie. Europa jest jedynym regionem, w którym bezpieczeństwo żywnościowe pogorszyło się.

Ranking jest opracowywany na podstawie analizy 28 czynników, za pomocą których sprawdzana jest osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo. W tym celu wykorzystywane są dane m.in. ONZ, MFW, FAO, WHO oraz Banku Światowego.

W tym roku nasz kraj otrzymał 74,2 pkt. (na 100 możliwych), uzyskując 0,5 pkt. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednocześnie nie udało nam się otrzymać ubiegłorocznej, 26. lokaty i spadliśmy na 28 miejsce, bo w innych państwach wzrost bezpieczeństwa żywnościowego był wyższy.

Najbardziej poprawiliśmy swój wynik w obszarze dostępu do żywności. Nieco gorzej wypadamy pod względem osiągalności cenowej żywności. Najwyższe noty Polska uzyskała w obszarach takich jak: programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp rolników do finansowania, standardy żywienia i bezpieczeństwo żywności. Najsłabiej oceniony został poziom wydatków na badania i rozwój w rolnictwie.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index) jest opracowywany na zlecenie firmy DuPont przez Economist Intelligence Unit (EIU) od 2012 roku.


O dietetyce i zasadach zdrowego odżywiania więcej piszemy tutaj.