21 czerwca 2024

Białaczka: przełomowe badania nad odpornością

Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Jego badania mają przełomowe znaczenie w poprawie odporności chorych na białaczkę.

Dr hab. Marcin Pasiarski

Tematem pracy habilitacyjnej dr. Pasiarskiego była ocena efektywności szczepień przeciwko streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc) u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i gammapatię monoklonalną o nieustalonym znaczeniu w odniesieniu do istotnych parametrów klinicznych i laboratoryjnych.

Jak mówi naukowiec, pacjenci z chorobami onkohematologicznymi mają upośledzoną odporność i większość z nich umiera z powodu zakażeń najczęściej dwoinką zapalenia płuc, a nie samej choroby.

– Szukaliśmy sposobu zabezpieczenia tych chorych, żeby zminimalizować ryzyko ciężkich zakażeń. Dostępnych jest bardzo dużo różnych szczepionek i schematów ich podawania, ale nie wiadomo od czego zależy ich efektywność. I właśnie ta praca ustaliła konkretny schemat postępowania przy użyciu konkretnych preparatów w określonej sekwencji – tłumaczy dr hab. Marcin Pasiarski.

Schematy szczepień stosowane do tej pory w leczeniu chorych ze schorzeniami onkohematologicznymi dawały 20 proc. skuteczność. Schemat opracowany w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie podnosi efektywność podawanych szczepień do 60 proc.

– Mniej infekcji przekłada się na bardziej systematyczne podawanie chemioterapii, a bardziej systematyczne podawanie chemioterapii na lepszy wynik samego leczenia onkologicznego – wyjaśnia Marcin Pasiarski.

Wyniki badań prowadzonych pod kierunkiem kieleckiego hematologa zostały opublikowane w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych. Były prezentowane na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego w Mediolanie w 2014 roku i na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Francisco w 2014 roku.

Na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (Ascot, 2014) przedstawiono ten schemat jako warty wzięcia pod uwagę w leczeniu chorych ze schorzeniami nowotworowymi. Program szczepień jest stosowany od roku w klinikach hematologii w Kielcach, Lublinie i Łodzi i oczekuje na wydanie w postaci zalecenia przez Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.

Program badań został rozszerzony w tym roku również na guzy lite. Obecnie w Klinice Onkologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prowadzony jest program szczepień u chorych na raka jelita grubego i raka płuc. Tym razem prowadzącym jest Klinika Onkologii we współpracy z Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO.

Marcin Pasiarski jest specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii, kielczaninem, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (tam również uzyskał w 2009 roku stopień doktora nauk medycznych). Od 2001 roku pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Od 2011 roku kierował najpierw oddziałem hematologii, a od 2014 roku Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku w ŚCO.

Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii, jest wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kierowanej przez niego Klinice dokonano 14 kwietnia br. pierwszej w województwie świętokrzyskim autotransplantacji szpiku (przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych pobranych wcześniej od chorego w okresie remisji choroby).

Do dziś w tym ośrodku przeprowadzono już blisko 20 przeszczepów. Prowadzone są badania naukowe między innymi nad odbudową układu odpornościowego u chorych po leczeniu immunochemioterapią i u chorych po transplantacji szpiku.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.