19 lipca 2024

Cały świat bada chlorochinę i jej pochodną

W ostatnich tygodniach pojawia się wiele doniesień o badaniach prowadzonych na całym świecie w kierunku wykorzystania chlorochiny i jej pochodnej, hydroksychlorochiny, do leczenia COVID-19.

Foto: pixabay.com

Są to substancje czynne stosowane w lekach zatwierdzonych do leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych.

Jak podkreśla Europejska Agencja Leków, bardzo ważne jest, aby stosować je wyłącznie z zatwierdzonymi wskazaniami, w ramach badań klinicznych lub krajowych programów pilnej pomocy leczenia COVID-19.

„Zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina mogą powodować poważne działania niepożądane, szczególnie w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami” – podkreśla prezes URPL Grzegorz Cessak.

W kwietniu ruszył ogólnopolski program badania wpływu chlorochiny na zapobieganie lub zmniejszenie ciężkich powikłań płucnych w przebiegu zakażenia koronawirusem.