19 czerwca 2024

Championat SzachMedica

Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Śląska Izba Lekarska w Katowicach oraz Śląski Związek Szachowy w Katowicach zapraszają na cykl imprez pod hasłem „Championat SzachMedica”. Odbędą się one w dniach 8-11 maja w Domu Wczasowym Globus w Ustroniu-Jaszowcu (ul. Turystyczna 6).

Foto: Mariusz Tomczak

Wykaz imprez Championatu:

 • XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach szybkich P’15,
 • Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu P’5,
 • VIII Otwarte Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych,
 • Turniej Rodzin Lekarskich w P’15,
 • Turniej Rodzin Lekarskich w P’5,
 • symultana i spotkanie z zaproszonym gościem,
 • konferencja naukowa „Medycyna a szachy”.

W zawodach obowiązują przepisy gry szachowej Fide i PZSzach oraz regulamin rozgrywek podany na odprawie technicznej. Sprzęt do gry w całości zabezpiecza organizator. Dla osób przyjeżdżających koleją organizator zabezpieczy dojazd do hotelu na specjalne wcześniejsze telefoniczne zamówienie (dodatkowych informacji udziela dr Jerzy Pabis, tel. 605 569 065).

Prawo do udziału w Mistrzostwach P’15 i w P’5 posiadają:

 • lekarze medycyny i lekarze stomatolodzy,
 • studenci medycyny i stomatologii V i VI roku.

Prawo do udziału w Turnieju Rodzin Lekarskich P’15 i w P’5 posiadają:

 • członkowie rodzin osób wymienionych powyżej tj. współmałżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci,
 • zaproszeni przyjaciele rodzin lekarskich z rankingiem do 2000 po akceptacji dyrektora Mistrzostw.

Prawo do udziału w Otwartych Mistrzostwach w Rozwiązywaniu Zadań posiadają:

 • lekarze medycyny i lekarze stomatolodzy,
 • studenci medycyny i stomatologii V i VI roku,
 • członkowie rodzin osób wymienionych powyżej tj. współmałżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci,
 • zaproszeni przyjaciele rodzin lekarskich z rankingiem do 2000 po akceptacji dyrektora Mistrzostw.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszeń należy dokonywać do 1 maja do jednej z dwóch poniższych osób:

 • Alfred Maślanka, sędzia główny: tel. (32) 278 10 34, 509 677 202 lub 514-231-907, e-mail: alfred.maslanka@gmail.com,
 • Jerzy Pabis, dyrektor mistrzostw: tel. 605 569 065.

mt