14 lipca 2024

CMKP zabrało głos w sprawie protestu lekarzy w SPSK w Otwocku

Tak jak pisaliśmy w poniedziałek, ponad czterdziestu lekarzy specjalistów złożyło wypowiedzenia z pracy w jednym z najważniejszych ośrodków urazowo-ortopedycznych w kraju, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku koło Warszawy.

Foto: pixabay.com

O swojej decyzji poinformowali dyrekcję szpitala w ostatnim dniu marca. Przez trzy najbliższe miesiące lekarze będą jeszcze pracować, ale co będzie później, nie wiadomo. Spór zbiorowy z dyrekcją w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku trwa od grudnia.

Głównym postulatem protestujących jest urealnienie zarobków. „Zarabiamy średnio o połowę mniej od koleżanek i kolegów z innych szpitali z okolic Warszawy. Wypowiedzenia są konsekwencją braku porozumienia” – wyjaśnili lekarze z Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy działającego przy SPSK im. A. Grucy w Otwocku w oświadczeniu przesłanym redakcji „Gazety Lekarskiej”.

W środę otrzymaliśmy w tej sprawie informację od Ewy Gwiazdowicz-Włodarczyk z Zespołu Komunikacji i Promocji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, który jest organem tworzącym SPSK im. A Grucy w Otwocku. Poinformowała o efektach spotkania dyrekcji CMKP z kierownictwem szpitala, w czasie którego m.in. omówiono skutki złożenia wypowiedzeń przez 43 spośród 65 zatrudnionych lekarzy.

„Po dogłębnym przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji oceniono, że obecny stan zatrudnienia – 22 ortopedów i 43 rezydentów nie stwarza zagrożenia dla wykonania planowanych w 2022 r. operacji. Zmniejszenie liczby lekarzy zwiększy natomiast możliwości edukacyjne dla lekarzy rezydentów w zakresie dostępu do stołu operacyjnego. Szpital dysponuje 12 salami operacyjnymi, rocznie wykonywanych jest ok. 9 tys. operacji, na 18 pacjentów przypadało dotychczas 4 ortopedów i 3 rezydentów” – czytamy w komunikacie.

W informacji przesłanej przez Ewę Gwiazdowicz-Włodarczyk z CMKP czytamy również, że wynagrodzenia zatrudnionych lekarzy ortopedów wzrosły w latach 2019-2022 o 50 proc., a wynagrodzenia wszystkich lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia, są opodatkowane stawką drugą progu podatkowego.