23 maja 2024

Co ze sprawozdawczością? MZ odpowiada na apel Prezydium NRL

Ministerstwo Zdrowia tylko w części przychyliło się do apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, aby w okresie epidemii zawiesić w stosunku do wszystkich świadczeniodawców sprawozdawczość w zakresie list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

Prezydium NRL domagało się zawieszenia na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do NFZ danych dotyczących list oczekujących, takich jak:

  • liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  • informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia,
  • średniego czasu oczekiwania dla list oczekujących z okresem oczekiwania krótszym niż 6 miesięcy,
  • obowiązku umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

Uzasadniano, że w okresie epidemii personel wszystkich placówek medycznych musi skupiać się na przestrzeganiu procedur sanitarnych oraz zapewnieniu pacjentom świadczeń zdrowotnych, natomiast obowiązki w zakresie sprawozdawczości powinny zostać odsunięte na dalszy plan. „W przypadku mniejszych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, głównie praktyk zawodowych, sprawozdawanie wykonywane przez personel medyczny, a nie administrację podmiotu, jest poważną dolegliwością” – wskazuje Naczelna Izba Lekarska.

Argumenty Prezydium NRL nie przekonały Ministerstwa Zdrowia. 29 listopada weszły w życie przepisy, które zwalniają z obowiązków sprawozdawania wobec NFZ, ale dotyczy to wyłącznie podmiotów, które w drodze polecenia otrzymały obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. „Ministerstwo stwierdziło, że rezygnacja z obowiązków sprawozdawania w odniesieniu do wszystkich świadczeniodawców nie byłaby zasadna” – poinformował NIL na stronie internetowej.