17 lipca 2024

COVID-19 zabiera życie medykom

Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od stycznia 2020 r. do maja 2021 r. mogło umrzeć z powodu COVID-19 od 80 tys. do nawet 180 tys. pracowników ochrony zdrowia i opieki na całym świecie.

Foto: pixabay.com

Organizacja wzywa do zapewnienia lepszej ochrony medykom i pracownikom opieki przed wirusem SARS-COV-2, ale też przed innymi problemami zdrowotnymi. WHO zwraca uwagę, że z powodu pandemii wiele osób z sektora zdrowotnego cierpi na wypalenie zawodowe, stres, stany lekowe i przemęczenie.

Organizacja apeluje też, by rządy wszystkich państw ulepszały system monitorowania i zgłaszania zakażeń koronawirusem oraz zgonów spowodowanych COVID-19 wśród medyków i pracowników opieki. W wydanym oświadczeniu zwraca się też uwagę na zapewnienie pracownikom związanym z sektorem zdrowotnym priorytetowego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19.

Według danych WHO do września br. średnio na świecie tylko dwóch na pięciu medyków i pracowników socjalnych było w pełni zaszczepionych (duże różnice w zależności od statusu ekonomicznego poszczególnych krajów, tylko 1/10 w Afryce).

Źródło: WHO