21 kwietnia 2024

Cudzie chwalicie, swego nie znacie. Polski wkład w rozwój medycyny

W Senacie RP rozmawiano o udziale polskich naukowców w rozwoju medycyny regeneracyjnej i efektach międzynarodowych prac służących wykorzystaniu komórek macierzystych w leczeniu m.in. udaru mózgu.

 

Foto: M. Józefaciuk (Kancelaria Senatu)

Wprawdzie było to kilka tygodni temu, 4 czerwca, ale – w myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie” – warto przypomnieć, o czym rozmawiali naukowcy w wyższej izbie parlamentu.

Zdaniem prof. Jerzego Waleckiego, przewodniczącego Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN w Warszawie, Polacy są „narodem naukowo uzdolnionym” i dokonują ciekawych odkryć w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Prof. Tomasz Trojanowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwrócił uwagę na nieustanny rozwój medycyny regeneracyjnej. Przykładem może być fakt, że przez wiele lat środowisko naukowe było przekonane, iż w centralnym układzie nerwowym nie zachodzi regeneracja obszarów ulegających uszkodzeniu w wyniku procesów chorobowych.

Tymczasem ostatnie osiągniecia wskazują na istnienie możliwości wywołania takiej regeneracji. – To stanowi ogromną nadzieję dla pacjentów dotkniętych różnymi  chorobami układu nerwowego, w tym udarami – powiedział. Jak mówiła dr hab. Małgorzata Dorobek z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, obecnie stosowane metody leczenia udaru mózgu są niedoskonałe, ale nadzieją dla chorych po udarze może być medycyna regeneracyjna, gdyż oferuje terapie stymulujące naprawę tkanek i komórek.

Obecnie naukowcy wiążą duże nadzieje z tzw. mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (można je pozyskiwać z dorosłych tkanek, w tym szpiku kostnego, ale również z łożyska i krwi pępowinowej). Działanie tych komórek w ośrodkowym układzie nerwowym (w miejscu, w którym z powodu udaru doszło do niedokrwienia i martwicy) ma polegać m.in. na hamowaniu procesu zapalnego oraz stymulowaniu wydzielania różnych czynników wzrostu mogących pobudzać naprawę komórek i tkanek. – Niektórzy badacze uważają również, że komórki macierzyste mogą ulec różnicowaniu w neurony – podkreśliła ekspertka. Zaznaczyła jednak, że w ocenie części naukowców nie ma na to wystarczających dowodów.

Na podstawie: naukawpolsce.pap.pl