21 maja 2024

CWBK, UCWBK – te skróty łączy wspólny mianownik: ABM

Jak niedawno informowała „Gazeta Lekarska”, powstaje sieć 10 wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Cel: lepsza koordynacja badań klinicznych w Polsce.

Foto: ABM

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań.

Ostatnio czek o wartości blisko 9 milionów złotych w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych trafił na ręce rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego.

Projekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pn. „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) – strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce” znalazł się na drugim miejscu wśród dziesięciu beneficjentów konkursów.

Agencja Badań Medycznych (ABM) przeznaczyła w sumie 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Nowopowstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. Inicjatywa ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań

Wsparcie przekazane przez Agencję Badań Medycznych pozwoli m.in. na lepsze planowanie, zarządzanie, rozliczanie, czy koordynowanie badań. Infrastruktura Centrów Wsparcia Badań Klinicznych umożliwi realizację wizyt pacjentów w trybie ambulatoryjnym, zapewni im komfort i bezpieczeństwo, jednocześnie ułatwiając pracę badaczy, a także przedstawicieli Sponsora – podsumowuje prezes ABM dr Radosław Sierpiński.

– Bardzo się cieszę, że to właśnie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie koordynował badania kliniczne realizowane w naszych szpitalach. Centrum powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, co także będzie jego mocną stroną. Wierzymy, że latem 2021 roku oddamy do użytku nowoczesny ośrodek, zaprojektowany według najlepszych standardów, który będzie uwzględniał potrzeby i oczekiwania pacjentów. Jednym z celów projektu jest zwiększenie liczby realizowanych badań, a tym samym zwiększenie dostępności pacjentom do nowoczesnych technologii medycznych – mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

Projekt będzie realizowany we współpracy m.in. z Fundacją Urszuli Jaworskiej odpowiedzialnej za działania komunikacyjne dla pacjentów.