18 maja 2024

Czeka nas rok kontroli walki z pandemią. NIK sprawdzi szpitale

Na 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli zapowiada szczególną uwagę na problemy związane z pandemią COVID-19. NIK przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali i administracji publicznej w warunkach pandemii oraz sprawdzi także skuteczność tarczy antykryzysowej.

Foto: pixabay.com

Intencją NIK jest nie tylko przedstawienie stanu realizacji przez instytucje publiczne zadań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii.

„Niezwykle ważne będzie także wskazanie możliwości wypracowania takich rozwiązań, które w przyszłości pozwolą zabezpieczyć państwo i społeczeństwo przed destrukcyjnymi następstwami sytuacji kryzysowych, zagrażających stabilności finansowej i gospodarczej oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu obywateli” – informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Na pierwszej linii walki z koronawirusem SARS-CoV-2 znajdują się szpitale. Kontrolerzy sprawdzą, czy zmiany w organizacji i finansowaniu szpitali w czasie pandemii zapewniły ich prawidłowe funkcjonowanie. W całkiem nowej sytuacji znalazło się też szkolnictwo, a zaplanowana kontrola ma wykazać, jak zorganizowano i realizowano kształcenie dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia wirusem.

Kluczową rolę w walce z pandemią odgrywają rząd wraz z wojewodami oraz samorządy. Zbadana zostanie także ich działalność, w szczególności udzielanie ulg, zwolnień podatkowych i innych elementów wsparcia podatników oraz w jaki sposób wypłacano zwrot podatków.

Jeden z najważniejszych elementów walki ze skutkami pandemii to pomoc państwa określona jako Tarcza Antykryzysowa. NIK przyjrzy się, jak została wdrożona i czy stała się skutecznym narzędziem w udzielaniu pomocy gospodarce. Kwestie finansowe to też usprawnienie poboru podatku VAT i jego skuteczność w warunkach pandemii i wyhamowania gospodarki.

Zbadanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 uwzględni także coroczna kontrola wykonania budżetu państwa. W kilku kontrolach zaplanowano zbadanie wpływu skutków pandemii na funkcjonowanie np. jednostek samorządu terytorialnego czy funduszy szkoleniowych. Kontrolerzy zbadają również, jak z organizacją pracy w formie zdalnej poradziła sobie administracja publiczna. W dziedzinie ochrony zdrowia sprawdzone zostaną zakupy i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej oraz skuteczność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń.

Źródło: NIK