16 lipca 2024

Czy lekarze stażyści pomogą w walce z epidemią?

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o tymczasowe wprowadzenie zmian prawnych, które umożliwią włączenie do walki z epidemią lekarzy stażystów.

Foto: pixabay.com

W szczególności chodzi o tych, którzy zdali już Lekarski Egzamin Końcowy.

Apel ten wynika z dynamicznego rozwoju sytuacji epidemicznej, obciążenia zasobów kadrowych personelu lekarskiego oraz przewidywalnym dalszym wzrostem zakażeń i zachorowań wywołanych koronawirusem.

Prezes NRL przewiduje, że wraz ze wzrostem liczby zachorowań, wśród osób zarażonych oraz poddanych kwarantannie coraz częściej pojawiać się będą lekarze, co będzie skutkowało pogłębiającym się deficytem wykwalifikowanego personelu medycznego, niezbędnego do zapewnienia opieki pacjentom.

Aktualne przepisy ograniczają potencjał najmłodszych lekarzy, a proponowane rozwiązanie pozwoliłoby na wykorzystanie dodatkowych zasobów do walki z epidemią koronawirusa. „Tymczasowe zmiany mogłyby być zawarte w tzw. specustawie w ramach prac legislacyjnych nad jej nowelizacją, prowadzonych przez rząd lub zapoczątkowanych inicjatywą ustawodawczą Senatu RP” – informuje NIL.