19 maja 2024

Czy podnosić składkę zdrowotną?

Gdzie znaleźć dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia? Czy podniesienie składki zdrowotnej o 1 proc. po stronie pracodawców, jak deklaruje część protestujących lekarzy rezydentów, to dobre rozwiązanie? Jakie byłyby skutki takiego rozwiązania?

Anna Rulkiewicz

O komentarz poprosiliśmy Annę Rulkiewicz, prezesa Grupy Lux Med i wiceprezydenta Pracodawców RP.

– Przerzucenie ciężaru zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia na przedsiębiorców nie jest dobrym rozwiązaniem. W Polsce już teraz mamy wysokie pozapłacowe koszty pracy, a ich dodatkowy wzrost tylko pogorszyłby sytuację przedsiębiorstw i osłabił konkurencyjność naszej gospodarki.

Dodatkowe środki na pewno potrzebne są od zaraz, ale należy je przeznaczyć na realizację konkretnych zadań i osiągnięcie dobrze zdefiniowanych celów. Nie powinno bowiem być tak, że dosypujemy pieniędzy do systemu bez jednoczesnego sprecyzowania, co i w jakim czasie chcielibyśmy dzięki temu osiągnąć.

Równocześnie potrzebne są zmiany systemowe trwale zwiększające finansowanie systemu ochrony zdrowia. Moim zdaniem ważne jest, aby zastanowić się nad takimi rozwiązaniami, które uwzględniają współodpowiedzialność obywateli za ich własne zdrowie. Jednym z takich rozwiązań są prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Jak pokazują statystyki, niemal 1/3 nakładów na zdrowie to prywatne wydatki Polaków. Myślę, że czas najwyższy ustalić w tym zakresie jakieś reguły i określić, kiedy i za co polscy pacjenci mogą dopłacać, a co i komu przysługuje „za darmo”, czyli na koszt państwa. To otworzyłoby drogę do rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które mogłyby stanowić bardzo ważny i stabilny element finansowania naszego systemu ochrony zdrowia.

Nasze społeczeństwo się starzeje, co powoduje, że rosną nasze potrzeby zdrowotne, a zarazem maleje liczba osób w wieku produkcyjnym, czyli tych, którzy finansują państwo płacąc podatki i rozmaite składki. Biorąc pod uwagę, że jednocześnie rosną koszty medyczne, bo korzystamy z coraz bardziej wyszukanych metod leczenia i coraz bardziej zaawansowanego sprzętu, całkowicie darmowa opieka medyczna dla wszystkich jest nie do utrzymania.

Już zresztą widać, że jest ona fikcją, skoro pacjenci tak dużo wydają z własnej kieszeni. Powinniśmy spojrzeć prawdzie w oczy i zabezpieczyć osoby gorzej sytuowane, a jednocześnie pozwolić, by ci, których na to stać, częściowo przejęli finansowanie swojej opieki medycznej poprzez prywatne ubezpieczenia zdrowotne.