19 czerwca 2024

Dehumanizacja medycyny – konferencja naukowa

Konferencja „Dehumanizacja medycyny” odbędzie się 10 października 2015 r. o godz. 10.00 w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a. Zaprasza na nią Śląska Izba Lekarska oraz Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Śląski, kierując się szczególną troską o zapewnienie właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na to niepokojące zjawisko i tym samym rozpoczęcie społecznej debaty, bo dehumanizacja w medycynie zagraża zarówno pacjentom, jak i samym lekarzom!

Często podkreśla się znaczenie holistycznego podejścia do pacjenta i sposobu jego leczenia, jako niezbędnego elementu prawidłowej relacji lekarz-pacjent. Prestiż medycyny zależy w ogromnej mierze od uwzględnienia wszystkich humanistycznych jej aspektów.

Podczas konferencji zostanie poruszonych wiele tematów, wśród których znajdą się m.in.: wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz-pacjent, aspekty moralne współczesnej medycyny, problemy komunikacji medycznej oraz różnice między światem biznesu, a medycyną. Po wykładach – panel dyskusyjny.

Wykłady przedstawią:

  • prof. dr hab. n. med. Jan Duława,
  • dr hab. n. hum. Danuta Krzyżyk,
  • ks. dr hab. n. teolog. Antoni Bartoszek,
  • ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer,
  • dr n. med. Marcin Jabłoński.

Honorowy patronat objęli:

  • Minister Zdrowia prof. dr. hab. n. med. Marian Zembala,
  • ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki,
  • prezes ORL w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz,
  • prezes Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich,
  • dr n. med. Elżbieta Kortyczko.