14 kwietnia 2024

Depresja a nowotwory jajnika, głowy i szyi

Chorzy na depresję gorzej odpowiadają na leczenie nowotworów głowy i szyi, a stosowanie leków przeciwdepresyjnych nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka jajnika – wynika z niedawno opublikowanych badań.

Foto: pixabay.com

U chorych na nowotwory głowy i szyi częściej występują objawy depresji w porównaniu do chorych na nowotwory innych narządów.

W badaniu opublikowanym w „Cancer” poddano analizie wyniki leczenia onkologicznego 134 chorych na nowotwory głowy i szyi zgłaszających objawy depresji. W czasie dwuletniej obserwacji wykazano, że chorzy, którzy w czasie pierwszej wizyty onkologicznej zgłaszali objawy depresji częściej wymagali przerw w radioterapii, mieli gorszą odpowiedź na leczenie oraz gorsze o 13,2 proc. dwuletnie przeżycia.

Badacze podkreślają, że większość chorych biorących udział w badaniu nie spełniała kryteriów rozpoznania ciężkiej depresji. Ważne jest więc wychwycenie chorych nawet z łagodną postacią depresji w trakcie pierwszej wizyty onkologicznej, co pozwoliłoby wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwdepresyjne i zwiększyć szansę na przeprowadzenie pełnego leczenia onkologicznego. Więcej: onlinelibrary.wiley.com.

Coraz szerzej stosowane są leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza u kobiet, u których częściej niż u mężczyzn rozpoznaje się depresję. Taka terapia jest często długotrwała, stąd istnieje potrzeba poznania jej długoterminowych działań niepożądanych. Cześć przeprowadzonych do tej pory badań epidemiologicznych sugerowała możliwość zwiększonego ryzyka rozwoju raka jajnika u kobiet stosujących leki przeciwdepresyjne.

W metaanalizie opublikowanej w „British Journal of Clinical Pharmacology” poddano analizie 7878 chore na raka jajnika oraz ponad 73 tysiące zdrowych kobiet. Nie zauważono wzrostu ryzyka rozwoju raka jajnika u kobiet w odniesieniu do ogółu leków antydepresyjnych, jak i najczęściej stosowanych (inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny oraz leki trójpierścieniowe). Czas stosowania leków przeciwdepresyjnych oraz intensywność również nie miały związku z ryzykiem raka jajnika. Więcej: onlinelibrary.wiley.com.