24 maja 2024

Dermatolodzy krytykują nieprofesjonalistów

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zwróciło uwagę na niepokojące i nasilające się w ostatnich latach w Polsce zjawisko wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu dermatologii estetycznej oraz procedur diagnostycznych i terapeutycznych przez osoby bez wykształcenia lekarskiego.

Foto: pixabay.com

PTD zwraca uwagę, że żadne krótkie szkolenie, nawet zakończone otrzymaniem „certyfikatu”, nie zastępuje wiedzy i umiejętności zdobytych przez 6 lat studiów lekarskich i dodatkowe 5 lat szkolenia specjalizacyjnego.

Wykonywanie zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej z użyciem głębokich peelingów, mezoterapii igłowej, wypełniaczy, toksyny botulinowej, osocza bogatopłytkowego, nici liftingujących, krioterapii, elektroterapii i laseroterapii (z wyjątkiem laserów biostymulujących i niskoenergetycznych) wymaga wiedzy i doświadczenia lekarskiego, aby uniknąć lub znacząco zmniejszyć ryzyko groźnych dla zdrowia i życia konsekwencji wykonywania tych zabiegów (martwica tkanek, stan zapalny, ropień, utrata wzroku, wstrząs).

PTD zwraca również uwagę na nieprofesjonalne usługi w zakresie diagnozowania i leczenia chorób przebiegających z łysieniem („chorób włosów”). Łysienie może być objawem wielu chorób, w tym zaburzeń endokrynologicznych, nowotworów i innych chorób. Niepokój budzą w Polsce usługi polegające na „diagnozowaniu i leczeniu” tych chorób przez osoby bez wykształcenia lekarskiego, używające określenia zawodowego „trycholog”. Korzystanie z takich usług może opóźnić rozpoznanie poważnej choroby lub rozpoczęcie leczenia choroby powodującej trwałe wyłysienie.

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne apeluje miedzy innymi o:

  • doprecyzowanie w obowiązujących przepisach, iż czynności wymagające wiedzy lekarskiej mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza;
  • wprowadzenie zakazu używania nazw zawodowych mogących wskazywać na wiedzę medyczną przed osoby nieposiadające wykształcenia lekarskiego;
  • wprowadzenie zakazu reklamy świadczeń lekarskich udzielanych z naruszeniem przepisów prawa.