18 lipca 2024

Dla wspólnego dobra w obliczu epidemii

Kluczowe problemy i propozycje rozwiązań w obliczu przybierającej na sile epidemii koronawirusa prezesi samorządów zawodów medycznych wskazali w apelu wystosowanym do rządu.

Foto: pixabay.com

Prosili w nim o „pilne zwiększenie i realne zapewnienie” środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, które w początkowej fazie epidemii trafiają tylko do szpitali, choć i tam w niewystarczającej ilości.

„Każdego dnia wszyscy spotykamy się z wieloma pacjentami, w tym z ciężko chorymi o obniżonej odporności” – podkreślono. „W wyniku niewystarczającej ilości środków ochrony osobistej lub – w wielu wypadkach – ich braku, wkrótce możemy mieć do czynienia z brakiem kadr medycznych”, dlatego niezbędna jest szersza możliwość wykonania testów w kierunku SARS-Cov-2 dla personelu medycznego.

Jak podkreślili prezesi samorządów zawodów medycznych, oczekują wydania wytycznych, jakie środki ostrożności należy wdrożyć po zakończonej pracy, dla tych pracowników służb medycznych, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami, oraz dla osób pracujących w kilku podmiotach. Zaapelowali również o zwiększenie dostępności do laboratoriów wykonujących diagnostykę koronawirusa oraz o wydanie aktu prawnego zabraniającego planowych przyjęć.

„Należy kontynuować opiekę nad pacjentami w przypadkach, kiedy przerwanie terapii stanowiłoby zagrożenie dla ich życia lub groziłoby stałym i nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu” – podkreślono. Prezesi zaapelowali ponadto o pilne wdrożenie narzędzi do stosowania telemedycyny w jak najszerszym zakresie, umożliwienie przesyłania badań laboratoryjnych za pomocą systemów teleinformatycznych oraz uwzględnienie podmiotów prowadzących działalność medyczną w specjalnym pakiecie pomocowym, szczególnie w obszarze rekompensat finansowych.

Pełną treść apelu opublikowaliśmy kilka dni temu TUTAJ.