16 lipca 2024

Dlaczego mediacja w medycynie jest potrzebna?

Mediacja w medycynie jest potrzebna, ale wykorzystywana zdecydowanie za rzadko – to wniosek płynący z dwudniowej konferencji samorządu lekarskiego i adwokackiego „Mediacja w medycynie”, która w dniach 24-25 stycznia odbyła się w Krakowie.

Konferencja „Mediacja w medycynie”. Foto: Mariusz Tomczak

Mediacja to jedna z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która pomaga osiągnąć stronom porozumienie.

Strony mediacji mają równe prawa, a wszystko to, co jest poruszane przez nie w czasie posiedzenia mediacyjnego, jest poufne dla sądu. Pozytywny wynik mediacji, którym jest ugoda, kończy sprawę sądową.

Jedną z najważniejszych korzyści mediacji stanowi możliwość bardzo szybkiego uregulowania sporu oraz dużo niższe koszty tego postępowania w porównaniu do procesu sądowego, na ogół bardziej kosztownego i bardziej przewlekłego. Mimo to popularność mediacji pozostawia wiele do życzenia.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się wykłady dotyczące istoty mediacji oraz przybliżające regulacje prawne w zakresie postępowania mediacyjnego (relacja TUTAJ). Drugiego dnia dyskutowano m.in. o odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz przedstawiono korzyści płynące z mediacji jako alternatywnego sposobu dochodzenia roszczeń pacjenta. Lekarze i adwokaci przybliżyli m.in. konsekwencje zawarcia ugody przed mediatorem na etapie postępowania przed sądem lekarskim i rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.

W drugim dniu konferencji wystąpili m.in. Rzecznik Praw Pacjenta r.pr. Bartłomiej Chmielowiec, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej lek. Artur de Rosier, przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej NIL Jolanta Orłowska-Heitzman, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego dr Jacek Miarka, przewodniczący Zespołu ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia NRL dr Piotr Pawliszak, prawnik z Biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Paulina Tomaszewska, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka, adw. Katarzyna Golusińska, adw. Marcjanna Dębska i adw. Anna Kreczmer.

W wielu wystąpieniach pojawiały się propozycje zmian, dzięki którym postępowań mediacyjnych w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów byłoby więcej niż dotychczas. Wydaje się, że potrzebne są nie tylko zmiany w przepisach (zwłaszcza art. 113 ustawy o izbach lekarskich), ale również szersza edukacja w środowiskach: lekarskim, prawniczym i pacjenckim.

– To pierwsza konferencja Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej, ale mam nadzieję, że nie ostatnia – zapowiedział Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona, współgospodarz i pomysłodawca wydarzenia wraz z prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Agnieszką Zemke-Górecką. Patronem medialnym konferencji była „Gazeta Lekarska”.

Mariusz Tomczak