16 czerwca 2024

Dostęp do opieki paliatywnej to często fikcja

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dwa raporty na temat opieki paliatywnej na świecie. Wskazują one, że otrzymuje ją zaledwie 10 proc. chorych, kwalifikujących się do niej.

Foto: pixabay.com

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że problem ten dotyczy 56,8 milionów ludzi na świecie, z których 78 proc. żyje w krajach o niskim i średnim poziomie dochodu. Raporty mają na celu wezwanie do pilnej i wspólnej akcji zwiększenia dostępu do wysokospecjalistycznej opieki paliatywnej.

Zaproponowany model rozwoju opieki paliatywnej porusza takie aspekty jak: uporządkowanie systemu prawnego dotyczącego opieki paliatywnej, powszechny dostęp do leków stosowanych u chorych u schyłku życia, zapewnienie dostępu do opieki paliatywnej w ramach narodowych programów zdrowotnych, edukację pracowników ochrony zdrowia oraz wolontariuszy, oraz prowadzenie badań w zakresie opieki paliatywnej.

Drugi raport WHO porusza kwestie praktyczne oraz zasoby, z których można korzystać celem wsparcia krajowych planów, strategii czy praktyki klinicznej. Opisano w nim również trzy podstawowe interwencje niezbędne do wdrożenia modeli rozwoju. Pierwsza z nich, na poziomie krajowym, dotyczy wdrożenia mierników jakości oceniających każdy etap koncepcji narodowej opieki paliatywnej. Poszczególne państwa powinny zastosować jasno określone procedury kontroli jakości w planach rozwojowych.

Na poziomie samorządowym konieczna jest łączność pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi paliatywne a rządowym prawodawstwem. Samorządy powinny korzystać ze zbieranych danych, aby wpływać na politykę rządową. Lokalne społeczeństwa zachęca się do aktywnego uczestnictwa w poprawie świadczonych usług oraz wskazywanie działań niesprawdzających się w codziennej praktyce. Trzecia interwencja według WHO dotyczy działań na poziomie podmiotów świadczących opiekę paliatywną. Zachęca się je do podnoszenia jakości świadczeń m.in. poprzez prowadzenie domowej opieki paliatywnej.

Więcej: https://www.who.int/publications/i/item/9789240033351 i https://www.who.int/publications/i/item/9789240035164