18 lipca 2024

E-zwolnienia: minister Rafalska ugina się przed lekarzami

– Postanowiliśmy zaproponować przesunięcie terminu na 1 grudnia 2018 roku – powiedziała w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska
Foto: KPRM

Obligatoryjne wystawianie zwolnień w formie elektronicznej (e-zwolnień) miało obowiązywać już od 1 lipca.

– Cieszymy się, że nasze argumenty spotkały się ze zrozumieniem. Odbieramy to jako sukces, dobry kierunek i podjęcie próby sprostaniu wyzwaniom. Obawiamy się jednak, że pięć miesięcy nie wystarczy na uzupełnienie braków i rozwiązanie zgłaszanych przez nas problemów, a koniec roku znów będzie gorący – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Środowisko lekarskie zwracało uwagę, że sprawne funkcjonowanie systemu nie jest możliwe zarówno z powodów technicznych, jak i organizacyjnych (brak kadr lekarskich, emerytalny lub przedemerytalny wiek lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, spośród których nie wszyscy korzystają z komputerów, brak dostępu do internetu w stopniu gwarantującym szybkie i bezawaryjne wysyłanie elektronicznej formy druków zwolnień lekarskich).

„Samorząd lekarski wskazuje, że termin wejścia w życie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej jest niemożliwy do dotrzymania. Wprowadzanie e-zwolnień powinno być procesem wieloletnim, uzależnionym od stopnia zinformatyzowania placówek medycznych, odpowiedniego zabezpieczenia systemu teleinformatycznego obsługującego wystawianie zwolnień i znaczącego zwiększenia liczby personelu medycznego. Do tego czasu powinna obowiązywać równolegle forma papierowa i elektroniczna” – wskazywała wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska w niedawnym piśmie do minister Rafalskiej.

Z oficjalnych danych wynika, że od stycznia 2016 roku, kiedy uruchomiono system, do 18 kwietnia br. lekarze wystawili w sumie 3,02 mln zaświadczeń elektronicznych w formie e-ZLA, a 171,9 tys. wystawiono za pośrednictwem aplikacji gabinetowych. W tym samym czasie w formie papierowej wystawiono 53,6 mln zwolnień papierowych.