12 lipca 2024

Filip Nowak nowym szefem NFZ

26 sierpnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powołał Filipa Nowaka na stanowisko p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Foto: Twitter / MZ

Od 29 listopada 2019 roku Filip Nowak był zastępcą prezesa NFZ ds. operacyjnych.

We wcześniejszych latach kierował wielkopolskim oraz opolskim oddziałem NFZ, a następnie przez pięć lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

W środę prezydent Andrzej Duda powołał na urząd ministra zdrowia dra n. ekon. Adama Niedzielskiego, dotychczasowego prezesa NFZ (więcej TUTAJ).