23 czerwca 2024

Głowala: Na zdrowie wydano więcej o 950 mln zł

W związku z końcowymi pracami nad projektem ustawy o działalności leczniczej pojawiło się wiele kontrowersji. W myśl proponowanych przepisów pacjenci mogliby korzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w publicznej placówce ochrony zdrowia, o ile ta będzie świadczyła takie usługi, a pacjent zechce z nich skorzystać.

– To poprawa systemu – zapewniła wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala podczas Szczytu Zdrowie, który odbył się w NIZP-PZH

Dyskusja podczas Szczytu Zdrowie

Jednak, jak zapewnia resort zdrowia, rozwiązanie to w żaden sposób nie ograniczy uprawnień pacjentów do nieodpłatnych świadczeń (będą udzielane na dotychczasowych zasadach). Dyskusyjna jest również planowana zmiana zasad korzystania z usług zewnętrznych w zakresie dializ i diagnostyki.

– To nie rewolucja, to poprawa systemu – zapewniła wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala podczas Szczytu Zdrowie 2017, który 19 czerwca odbył się w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Projekt ustawy o działalności leczniczej był jednym z pierwszych tematów podczas dyskusji prowadzonej z udziałem decydentów i ekspertów.

Minister Głowala przyznaje, że system ochrony zdrowia w Polsce jest niedofinansowany, ale zamiast dokładać nowe środki należy najpierw do uszczelnić i efektywniej wydawać środki. – Wszystkie działania ministra zdrowia dążą do tych celów – podkreśliła. – Mamy szczęście, że część lekarzy w wieku emerytalnym nadal pracuje, ale czeka nas zapaść – powiedział Andrzej Jacyna, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak tłumaczyła Katarzyna Głowala, dojście do poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia planowane jest w 2025 roku. Co ważne, w ubiegłym roku wydatkowano 950 mln zł więcej środków budżetowych niż pierwotnie planowano. – To sytuacja niespotykana w poprzednich latach – podkreśliła. Najwięcej z tych środków wydano na bezpłatne leki dla seniorów w ramach Programu 75+ oraz zwiększenie finansowania szczepień i programów lekowych. Minister przypomniała o wejściu w życie programu kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca od 1 lipca tego roku.

Jak mówił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Romuald Krajewski, samorząd lekarski od dawna postuluje zwiększenie środków na ochronę zdrowia. – Ważne jest jednak nie tylko to, ile pieniędzy mamy, ale również w jaki sposób je wydajemy. Nasz postulat brzmi: pieniądze powinni iść z pacjentem. Wówczas ten, kto udziela świadczeń i ten, kto leczy, nie interesuje się, skąd pochodzą środki, bo one mogą pochodzić z różnych źródeł. W krajach, w których istnieją takie mechanizmy, systemy ochrony zdrowia zwykle są dobrze oceniane – podkreślił wiceprezes NRL.

Eksperci podkreślali, że nadal za mało środków przeznacza się na działania profilaktyczne, choć dostrzegają wkład finansowy w Narodowy Program Zdrowia. – Promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu to ważna część zdrowia publicznego. Czas życia wydłuża się, ważna jest jego jakość. Mamy sukcesy w kardiologii, w przeciwieństwie do onkologii, w której prewencja jest niedoskonała, nieprzejrzysty jest system, a pakiet onkologiczny tego nie poprawił – wyliczał prof. Mirosław Wysocki, dyrektor NIZP-PZH.

MT