24 kwietnia 2024

Grażyna Cebula-Kubat przewodniczącą OZZL

Grażyna Cebula-Kubat została nowym szefem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dotychczasowy przewodniczący i jednocześnie założyciel, Krzysztof Bukiel, stojący na czele związku przez trzy dekady, nie ubiegał się ponownie o tę funkcję.

Foto: twitter.com/ozzl_bydgoszcz

W piątek 14 października, w trakcie XVI Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Gdańsku, doszło do ważnej zmiany. Na czele związku stanęła Grażyna Cebula-Kubat – pediatra, nefrolog, dotychczasowa wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL. Krzysztof Bukiel, stojący na czele związku przez trzy dekady, nie ubiegał się raz kolejny raz o tę funkcję.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy powstał w 1991 roku. Wywodzi się z tradycji powołanego w 1921 roku Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów OZZL odbył się w 1992 roku. Głównym celem związku w pierwszych latach działania była zmiana systemu ochrony zdrowia, tak by doszło do poprawy sytuacji materialnej lekarzy.

– Związkowcy wiedzą najlepiej, że nawet mała zmiana w dyżurce czy na oddziale ma wpływ na zmiany na lepsze w całym systemie. Życzę, aby warunki zewnętrzne zmieniły się na tyle, aby OZZL nie musiał już walczyć, ale razem z dyrektorami szpitali i rządzącymi mógł zająć się dbaniem o dobre warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów – powiedział prezes NRL Łukasz Jankowski, który uczestniczył w zjeździe OZZL w Gdańsku.