18 lipca 2024

Ile kosztuje leczenie raka płuca?

Rak płuca jest nie tylko w czołówce najdroższych dla budżetu państwa nowotworów złośliwych. Jest on najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce i najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka.

Foto: pixabay.com

Każdego roku ok. 125 mln zł wynoszą koszty absencji chorobowej z powodu nowotworu płuca w Polsce. To trzeci wynik, po raku piersi i raku gruczołu krokowego.

Koszty te to tylko niewielki odsetek całkowitych kosztów pośrednich związanych z tym nowotworem, które w 2017 r. oszacowano na 3,3 mld zł. Na tę kwotę składają się m.in. przedwczesne zgony chorych, niezdolność do pracy, prezenteizm chorych i opiekunów oraz absenteizm opiekunów.

– Rak płuca jest nadal, na świecie i w Polsce, jednym z największych wyzwań w zakresie złośliwych nowotworów, co wynika z częstości występowania oraz niezadowalającego rokowania chorych. Następstwa medyczne i ekonomiczne są ogromnymi i nadal niecałkowicie rozwiązanymi problemami – mówi prof. dr hab. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii.

Dzięki postępowi, jaki dokonał się w ostatnich latach, część pacjentów z określonymi zaburzeniami molekularnymi lub wysoką ekspresją PD-L1, ma możliwość stosowania leków ukierunkowanych molekularnie lub immunoterapii.

Jednakże obecnie w Polsce tylko u mniej niż 10 proc. pacjentów zakwalifikowanych do leczenia w I linii przeprowadzana jest diagnostyka molekularna. W praktyce oznacza to, że blisko 13,5 tys. chorych leczonych jest chemioterapią, która nie pozostaje obojętna dla organizmu.

– Zanim pacjent przejdzie sekwencyjną ścieżkę diagnostyki molekularnej w kierunku oznaczenia biomarkerów i dojdzie do wykonywanych w ostatniej kolejności badań poziomu ekspresji PD-L1, gdzie średni czas diagnozowania to 10 tygodni, i po średnio kolejnych 7 tygodniach wdrożone zostanie u niego leczenie, choroba może się tak rozwinąć, że nawet najlepsza terapia okazuje się mało skuteczna. Jeśli tylko co dziesiąty pacjent ma szansę na otrzymanie nowoczesnego leczenia, oznacza to, że w Polsce raka płuca leczy się, jak przed laty, pełnodawkową, toksyczną chemioterapią – mówi Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

– Dla pacjentów chorujących na raka płuca w Polsce szczególnie istotne będzie finansowanie leków ukierunkowanych molekularnie na nowe cele terapeutyczne, jak BRAF, HER, MET, NTRK, RET oraz leków immunologicznych, jak podwójna immunoterapia ze zredukowaną liczbą cykli chemioterapii. Takie podejście znacznie podniesie jakość życia chorych nie tylko poprzez ograniczenie objawów towarzyszących procesowi nowotworowemu, ale również działań niepożądanych wywołanych toksyczną chemioterapią – ocenia dr hab. Maciej Niewada, prezes zarzadu HealthQuest.

Dodaje, że kluczowe wydaje się również wprowadzenie modelu kompleksowej opieki nad chorym z rakiem płuca w Polsce prowadzonej w jednym ośrodku oraz zwiększenie nakładów NFZ na diagnostykę i leczenie raka płuca.