20 maja 2024

Ilu Polaków szczepi swoje dzieci przeciw grypie?

Tylko 1/3 rodziców skorzystała ze możliwości zaszczepienia swoich dzieci przeciw grypie, a ponad 60 proc. badanych zadeklarowało, że nie zdecyduje się na to w tym sezonie 2020/2021 – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

Foto: pixabay.com

Wśród najpopularniejszych powodów niechęci do nieszczepień dzieci jest przekonanie o braku skuteczności szczepionki (22 proc.), twierdzenie, że dziecko nigdy nie przechodziło grypy (21 proc.) oraz brak rekomendacji szczepienia ze strony lekarza pediatry (17 proc.).

Wiele osób całkowicie lekceważy grypę lub uważa, że to tylko przeziębienie, które może być niebezpieczne jedynie dla osób starszych. Tymczasem okazuje się, że wirus grypy jest również niebezpieczny dla dzieci z uwagi na nie w pełni rozwinięty układ odpornościowy.

Są one narażone nie tylko na zachorowanie, ale także na groźne powikłania pogrypowe, takie jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, zapalenie zatok obocznych nosa, drgawki gorączkowe i inne. Wirus grypy nie wybiera, a dzieci są szczególnie narażone na zachorowanie i ciężkie powikłania pogrypowe.

Kolejną przyczynę nieszczepienia dzieci, podawaną przez 9 proc. ankietowanych stanowi obawa dziecka przed igłą i zastrzykiem. Należy jednak podkreślić, że na rynku dostępna jest szczepionka donosowa dla dzieci, która jest w 50 proc. refundowana dla dzieci od ukończonych 2 lat do skończonych 5 lat.

– Najmłodsi odpowiadają za transmisję wirusów grypy w środowisku, to oznacza, że są głównymi wektorami zakażenia wirusem, zarówno wśród swoich rówieśników, jak i rodziców, dziadków, rodzeństwa i dla reszty społeczeństwa. Zaszczepienie tylko co piątego dziecka może zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy wśród reszty społeczeństwa o blisko połowę – tłumaczy dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Rodzice, którzy zdecydowali się na zaszczepienie swoich dzieci (38 proc.) w obecnym sezonie jako główne powody swojej decyzji podają: profilaktykę, chęć uniknięcia powikłań pogrypowych oraz rekomendację tego szczepienia przez lekarza pediatrę. Nieco częściej niż co czwarta badana osoba szczepi dzieci z uwagi na zwiększone zagrożenie zakażenia w przedszkolu lub szkole.

Istotnym czynnikiem przemawiającym za zaszczepieniem dzieci było również to, że znajomi ankietowanych szczepią swoje dzieci – aż 24 proc. badanych zaznaczyło taką odpowiedź. Zdecydowana większość respondentek i respondentów, którzy w tym sezonie zaszczepili swoje dzieci, deklaruje chęć zaszczepienia ich również w przyszłym sezonie.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Program od ponad 6 lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z tej choroby, jak i podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, zarówno wśród pacjentów z grup ryzyka, jak też w całym społeczeństwie. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców.