29 lutego 2024

Inauguracja Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (foto)

Prawie cztery godziny trwało inauguracyjne spotkanie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. Wśród uczestników spotkania był m.in. wiceminister zdrowia Piotr Bromber, ale nie mógł zostać do samego końca. – Wnioski, które sformułujemy, przekażemy do Ministerstwa Zdrowia – zapewnił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

W środę 10 maja w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, samorządów zawodów medycznych i prawniczych, a także organizacji pacjenckich.

– Chcemy wypracować kompleksowe rozwiązania dotyczące jakości w systemie ochrony zdrowia – podkreślił prezes NRL Łukasz Jankowski. – Wielką wartością jest to, że rozmawiamy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Zastrzegł, że na ten temat nie da się dyskutować pomijając kwestie związane z bezpieczeństwem personelu medycznego.

– Jakość to pewien stopień doskonałości – powiedziała przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat. Dodała, że w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta powinny znaleźć się zapisy dotyczące bezpieczeństwa medyków i personelu niemedycznego, ponieważ w szpitalu wszyscy są potrzebni. – Trzeba stworzyć taki system, by personel medyczny nie bał się dyskutować o zdarzeniach niepożądanych – powiedział prof. Rafał Niżankowski, z którego inicjatywy w 1993 roku powstało Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

– Szpitale coraz bardziej powierzchownie analizują zdarzenia niepożądane – podkreśliła Halina Kutaj-Wąsikowska, była dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dodając, że przyczyną tego zjawiska jest strach. – Nie chciałbym, by moje zdrowie i zdrowie moich bliskich, zależało od szczęścia. Jakość nie powinna być konsekwencją poprawy systemu ochrony zdrowia i nie powinna czekać na potem – mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

W przerwie obrad odbyła się konferencja prasowa. Prezes NRL zadeklarował, że odbędą się kolejne spotkania. – Czeka nas wielomiesięczna praca nad jakością w ochronie zdrowia – podkreślił. Wtórował mu prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. – Wiele środowisk ma wiedzę i doświadczenie, które można wykorzystać do stworzenia regulacji dobrze służącej społeczeństwu – powiedział.

W ocenie szefa Porozumienia Zielonogórskiego jakość i bezpieczeństwo wzajemnie się przenikają, a bezpieczeństwo pacjenta jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu. – Zanim zaczniemy płacić za jakość, najpierw upewnijmy się, że potrafimy ją monitorować i monitorujemy właściwe rzeczy, aby nie płacić za coś, co tak naprawdę nie doprowadzi do poprawy jakości – zaapelował Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Jednocześnie wyraził żal, że dyskusji nie przysłuchiwał się minister zdrowia Adam Niedzielski.

Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta zostało powołane kilka tygodni temu przez Porozumienie Organizacji Lekarskich, zrzeszające NIL, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL), Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz Porozumienie Rezydentów OZZL po odrzuceniu przez Sejm ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

„Ma to być swego rodzaju platforma ponad podziałami, umożliwiająca merytoryczny dialog i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa leczenia, czyli również bezpieczeństwa pacjentów” – poinformowała NIL w komunikacie na swojej stronie internetowej.