ENS4Care Questionnaire

Zapraszamy do badania prowadzonego w ramach międzynarodowego projektu przygotowującego przewodniki m.in. do prowadzenia opieki klinicznej i profilaktyki z wykorzystaniem narzędzi...