12 czerwca 2024

Brakuje lekarzy, pieniędzy, rezonansów

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na początku listopada opublikowała najnowszą edycję raportu „Health at Glane 2015”, w którym wskazuje poziom jakości i poziomu opieki zdrowotnej w państwach OECD. Niestety Polska nie wypadła w tym opracowaniu najlepiej.

– Wciąż mamy wysoką umieralność pacjentów na nowotwór, odnotowujemy wysoki wskaźnik zachorowalności na próchnicę u dzieci i młodzieży. Nie jest najgorzej pod względem śmiertelności noworodków – 4,5 zgonów na 1000 żywych urodzeń, jednak jest to niestety wciąż wskaźnik gorszy niż średnia OECD (3,8) – komentuje wyniki raportu Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego BCC.

Za mało lekarzy

Średnia długość życia w Polsce to 77,1 lat, co daje nam 31 miejsce na 44 miejsca w rankingu. Wydatki na opiekę długoterminową w tej chwili osiągają w Polsce 0,4% PKB. Średnia w krajach OECD to 1,7% . – Mamy też, o czym środowiska lekarskie alarmują od dawna, jeden z najniższych w Europie wskaźnik liczby lekarzy na 1000 mieszkańców – podkreśla ekspert.

Za niskie wskaźniki

– Polska nadal znajduje się na szarym końcu Europy. Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w krajach OECD stale wzrasta i wynosi 3,3. W Polsce wskaźnik 2,2 utrzymuje się od wielu lat i niestety pozostaje na niezmienionym poziomie. Wciąż kształcimy zbyt mało specjalistów. Brakuje ich niemal w każdej dziedzinie, a przede wszystkim w podstawowej opiece zdrowotnej, zaś prognozy nie napawają optymizmem – mówi Zenon Wasilewski.

Za duża liczba konsultacji

Problem kadrowy rodzi inny, a mianowicie długie kolejki do specjalisty. – Według danych OECD polski lekarz w ciągu roku odbywa ponad trzy tysiące konsultacji z pacjentami. Średnia europejska wynosi około dwa tysiące. Dlatego w Polsce mamy rekordowo długie kolejki do lekarzy specjalistów – wyjaśnia ekspert BCC.

Za mały budżet

OECD sprawdziło też, ile pieniędzy poszczególne kraje przeznaczają na swoje systemy opieki zdrowotnej. – Podstawowy wskaźnik, tj. procent PKB przeznaczonego na ochronę zdrowia, daje nam 36 miejsce spośród 44 krajów. Średnio państwa OECD przeznaczają na opiekę zdrowotną 8,9% PKB. W Polsce – 6,4 % PKB, co daje nam jedno z ostatnich miejsc – wyjaśnia Zenon Wasilewski.

Za mało urządzeń medycznych

W raporcie na przykładzie liczby rezonansów magnetycznych oraz tomografów komputerowych dokonano pomiaru liczby urządzeń medycznych przypadających na milion mieszkańców. – Średnia OECD to odpowiednio 14,1 oraz 24,4. Polska plasuje się zdecydowanie poniżej średniej: rezonanse magnetyczne – 6,4, a tomografy komputerowe – 17,2 – podsumowuje Zenon Wasilewski z BCC.